Aktuellt!

Ansökan för 2024 har öppnat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semesterstöd 2024

Svenska semesterförbundet i Finland r.f är en serviceorganisation vars målsättning är att erbjuda den svenskspråkiga befolkningen semestertjänster på sitt modersmål med medel från Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) . Förbundet samarbetar med semesterhem runt om i Svenskfinland. På semesterhemmen kan semesterfirarna stimulera och förbättra sin livskvalitet både fysiskt och psykiskt. 

Semestervistelsen är ingen rehabilitering eller vårdform utan det är en period där man kan samla krafter och få nya upplevelser.

Semesterteman

Familjesemester:

  • Familjesemestrar ordnar vi på Lojo Spa och Härmän Kylpylä. Nytt för i år är att vi börjar ordna familjesemestrar på Härmän Kylpylä. Familjesemestrarna är 5 dygn, logi i  familjerum eller rum med dörr emellan. På semesterställena finns fritidsledare som ordnar program för barnen alla dagar.Program ordnas också för hela familjen. Möjlighet att använda simbassäng, bastu och konditionssal alla dagar. Helpension samt kvällsbit

Familjekraftläger:

  • Familjekraftläger ordnas i samarbete med Folkhälsans Förbund. För att kunna ansöka till familjekraftläger krävs en rekommendation från en socialarbetare, kurator, hälovårdare, psykolog eller någon annan sakunning inom social-och hälsovården.  Familjekraftläger ordnas i år på badhotell Lojo Spa i Karis-Lojo, Yyteri Kylpylä i Björneborg och på Folkhälsans Utbildning i Vörå. Logi i familjerum.  Fokus ligger på gemensamma trevliga upplevelser och tid för vila och reflektion. För föräldrarna ordnas resursstärkande samtalsgrupper medan barnen har eget program med Folkhälsans lekledare. Dagarna är fyllda av olika roliga aktiviteter för hela familjen, vilka man deltar i efter lust, ork och förmåga. Möjlighet att använda simbassäng, bastu och konditionssal alla dagar. Helpension samt kvällsbit.

Seniorsemester

  • Seniorsemestrarna är anpassade för personer över 55 år.Seniorsemestrar ordnas på Härmän Kylpylä.Inkvartering i hotell, standardrum 2 personers rum. Om man önskar ett eget rum bör man vara i kontakt med semesterhemmet och reservera det och då tillkommer en extra avgift.
    Halvpension, 1 x fukost, lunch eller middag, ett omväxlande program alla dagar. Fri användning av bastu-och badavdelningen. 
  • "må bra" seniorsemestrar ordnas på Haiko Herrgård. Under semestervistelsen inkvartering i delat standardrum på badhotellet. Alla dagar serveras frukostbuffè,Bistros buffè (sallad och kalla förätter)och tre rätters middag på herrgården för hela gruppen samma tid. I programmet ingår vattengymnastik, föreläsning samt gruppgymnastik. Alla gruppaktiviteter ordnas för hela gruppen samma tid. Fri användning av Yorokobi bad, bassänger och bastu samt gymmet. En individuell behandling ingår. 

Semestervecka för närståendevårdare och deras vårdtagare

  • Semesterveckan som är i samarbete med Folkhälsans Förbund ordnas på Spahotel Lojo Spa och Härmän kylpylä. 4 dygns semester för närvårdaren och dess vårdtagare med helpension. Inkvartering i dubbelrum i huvudbyggnaden. Fritt inträde till badavdelningen och konditionssal. Program alla dagar med Folkhälsans ledare. 

"må bra semester för seniorer"

  • Semesterveckor som ordnas på Labbnäs semesterhem i Dragsfjärd. På Labbnäs får man njuta av en fin miljö logi i dubbelrum och helpension. Program och fri användning av bastu.

Må bra semester för personer med psykisk ohälsa

  • Semesterveckan ordnas vid Härmä spa i samarbete med Psykosociala förbundet. Semestern beviljas för 5 dygn och innefattar helpension, logi och program. Psykosociala förbundets personal kommer att finnas på plats under veckan med information och stöd. Målgruppen är personer med psykisk ohälsa. Du kan ansöka som enskild person eller tillsammans med din partner/vän och uppleva en semestervecka tillsammans.


Vem kan söka?

Semesterstödet beviljas utgående från den sökandes ekonomiska, fysiska och sociala situation. Det lönar sig att nogrannt motivera sitt behov av semesterstöd och fylla i blanketten nogrannt eftersom man då har större chans att få semesterstöd. Motveringen kan basera sig på ekonomiska, sociala, fysiska och andra svårigheter och belastningar som den sökande eller dess familj har. Alla ansökningar poängsätts i enlighet med det som ansökanden skrivit på blanketten så det gäller att motivera ordentligt.

Det lönar sig att ha fler semesterönskemål eftersom de ökar chansen att bli vald.

Semesterförbundet ordnar semestrar för olika målgrupper som t.ex familjer, seniorer, närståendevårdare, ensamma, handikappade och kroniskt sjuka. Semesterförbundet samarbetar med olika förbund och föreningar som är med och ordnar program under semestervistelsen.

Då man söker till familjekraftlägren bör man ha en rekommendation.

Lägger man in sin email adress, vilket är önskvärt, så kommer svaret om man blivit bevijad semester via epost och där är både räkningen och inbjudan till semestervistelsen.

Pris

Den egna andelen av priset är för vuxna 30 euro/dygn till alla semesterhem.
För barn under 15 år uppbärs ingen egenandel.

Understödet beviljas i regel för 5 dygn. Stödet kan beviljas högst vart tredje år och tre gånger under 10 år. Första gångens sökande prioriteras och man räknas som första gångens sökande igen efter 5 år. 

Priserna inkluderar logi i dubbelrum, halv- eller helpension samt olika aktiviteter och behandlingar. Meddelande om beviljad semestervecka skickas senast 5 veckor före semesterveckans tidpunkt. Om man i ansökan har satt fler alternativ så flyttas ansökan automatiskt fram till följande semestervecka.

Svar skickas EJ till de personer som inte blivit beviljade semesterstöd!

Ofullständigt ifylld ansökan beaktas inte.

 

Kontaktupgifter

Linda McEvoy Semesterförbundets verksamhetsledare. Hon nås via info@semester.fi samt på telefon 0400-997051 på måndagar och tisdagar kl.10-15.

Adressen för pappersansökningar är

Svenska Semesterförbundet i Finland r.f

c/o Linda McEvoy

Valhallavägen 34

10360 Svartå