Hur söker man?

Du kan ansöka både i pappersform och elektroniskt.

Alla ansökningar poängsätts så det är viktigt att fylla i blanketten noggrannt och poängtera varför just Du är berättigad till semesterstöd. Om man har fler önskemål gällande semestertidpunkt så sätt ut dem alla i ordningsföljd.

Klicka här för Semesteransökan i pappersform

Klicka här för elekronisk ansökan:

https://lotu.lomajarjestot.fi/calendar/SEMESTER/welcome

Registerbeskrivning, se nedan:

/Site/Data/1554/Files/Registerutdrag%2024_5_2018.pdf

Returnera den ifyllda blanketten till:

Svenska Semesterförbundet
c/o Folkhälsan Välfärd Ab
Raseborgsvägen 10
10600 Ekenäs

 


 

Ansökningsblanketter och närmare information får du också genom att kontakta

Svenska semesterförbundet i Finland r.f.
Susanna Stenman
tfn  050-304 7642
susanna.stenman@folkhalsan.fi