Hur söker man?

Du kan ansöka både i pappersform och elektroniskt.

Alla ansökningar poängsätts så det är viktigt att fylla i blanketten noggrannt och poängtera varför just Du är berättigad till semesterstöd. Om man har fler önskemål gällande semestertidpunkt så sätt ut dem alla i ordningsföljd.

Klicka här för Semesteransökan i pappersform

Klicka här för elekronisk ansökan:

https://lotu.lomajarjestot.fi/calendar/SEMESTER/welcome

Registerbeskrivning, se nedan:

/Site/Data/1554/Files/Registerutdrag%2024_5_2018.pdf

Returnera den ifyllda pappersblanketten till:

Svenska Semesterförbundet i Finland r.f

c/o Linda McEvoy

Valhallavägen 34

10360 Svartå

 

 

 


 

Ansökningsblanketter och närmare information får du också genom att kontakta:

info@semester.fi

Eva Granholm, tel. 0400-997051 (må & ti 10-15)